Крапля і чисто!

Logo_Ultrachist_END

Застосування препаратів Ультрачист засноване на використанні особливостей мікроорганізмів, які здатні до біологічного розкладання органічних і деяких неорганічних забруднень за допомогою ЖИВИХ ПРИРОДНИХ БАКТЕРІЙ.

Дослідження властивостей препарату проводилися в провідних установах Національної, Медичної, Аграрної Академіях Наук України міністерстві Освіти і Науки України

 • виготовляються за унікальною технологією, застосування якої дозволяє отримувати дуже активні і висококонцентровані біопрепарати, активність яких дуже довго зберігається
 • містять ізольовані в природі, генетично не модифіковані, природні (строго сапрофітні) нетоксичні, непатогенні ґрунтові мікроорганізми, натуральні мікробні ферменти отримані при культивуванні біомаси мікроорганізмів, і екологічно чисту поживну основу
 • перетворюють складні органічні забруднювачі до CO2 і H2O (вуглекислого газу і води) і нешкідливих для навколишнього середовища продуктів мікробного метаболізму (життєдіяльності)
 • розкладають донні відкладення на воду, вуглекислоту, і неорганічні солі
 • знищують неприємні запахи
 • розріджують і скорочують обсяг твердих відходів на > 80%
 • нешкідливі для людини, тварин, риби, рослин, зоопланктону
 • не забруднюють воду, ґрунт, повітря
 • активно синтезують біоПАР, що збільшує їх ефективність в розкладанні забруднення
 • мають можливість використання біоПАР в приготуванні екологічних миючих засобів
 • мають власний pH 7-7,5 (нейтральний), не утворюють різких кислотних і лужних середовищ, нешкідливі для очисних споруд і каналізації
 • компанія надає консультації про правильність застосування біопрепаратів Ультрачист, підбирає склад біопрепаратів, розробляє індивідуальні інструкції по його застосуванню, забезпечує прямий контакт з фірмою розробником і виробником біопрепарату, що є додатковою гарантією якості продукту
 • компанія гарантує ефективний контроль продукту на всіх стадіях виробництва, що забезпечує високу якість біопрепарату, а значить добрий результат його застосування.
 • біопрепарати, що випускаються ТОВ «НВП МІКРОБНІ БІОТЕХНОЛОГІЇ», надаються для остаточної комерційної реалізації і дистрибуції.

 

89_1 НАНУ b8_logo-akademiya